wz

Na zvláštní přání jednoho návštěvníka těchto stránek, jsem přidělal ještě tuto stránku s informacemi, jaký vliv má nastavení obtížnosti hry na průběh celé hry. Mnoha začínajícím hráčům to není zcela jasné, nebo o tom mají mylné představy.

Každé mapě její tvůrce při sestavování mapy určí, s jakými jednotkami bude začínat každý hráč a jaké budovy v kterých městech již budou postaveny. Může se tedy stát, že začínate s vycvičeným hrdinou a napůl vybudovaným městem, nebo taky od úplného začátku bez hrdiny jen s vesnicí. Opakem je začátek pouze s hrdinou a bez jakéhokoliv města. Taky tvůrce mapy může určit s čím bude začínat tvůj počítačový protivník. Může také ještě určit, který hráč a kdy bude dostávat nějaké bonusy či postihy (zlato a ostatní suroviny), stupeň nepřátelství jednotlivých potulných jednotek (od toho záleží zda se k tobě jednotky přidají, utečou nebo tě napadnou).

Většinou však oba protivníci začínají se stejnými podmínkami. Velký význam má potom na průběh hry nastavení obtížnosti. Od toho se vyvíjí celková strategie hry počítače. Nastavení obtížnosti se projeví hned na začátku hry - podle toho, jakou obtížnost si zvolíš, tolik zlata a ostatních surovin dostaneš na začátku. Pro počítač platí pravidla trochu upravena. Od množství zlata a surovin dost záleží, jak rychle budeš moci rozvíjet svoje město a budovat armádu.

Počáteční suroviny pro hráče

Obtížnost Zlato Dřevo a ruda Ostatní suroviny
Lehká

30.000

30

15

Normální

20.000

20

10

Těžká

15.000

15

7

Expertní

10.000

10

4

Nehratelná

0

0

0

U počítače je navíc modifikovaná výroba surovin - jedná se o bonus nebo postih, který počítač dostane k základnímu množství surovin vyráběných v jeho městech a dolech.

Počáteční suroviny pro počítač

Obtížnost Zlato Výroba zlata Dřevo a ruda Výroba dřeva a rudy Ostatní suroviny Výroba ost. surovin
Lehká

5.000

- 25%

5

normal

2

normal

Normální

7.500

normal

10

normal

4

normal

Těžká

10.000

normal

15

normal

7

normal

Expertní

10.000

+ 25%

15

+ 39%

7

+ 14%

Nehratelná

10.000

+ 50%

15

+ 53%

7

+ 28%

Podle toho, jakou obtížnost si zvolíš, tak bude počítač postupovat i v další hře. Při každé obtížnosti se umělá inteligence chová trochu jinak. Ty máš výhodu, že u hry přemýšlíš. Počítač pouze počítá. Když nastane určitá situace a počítač se musí rozhodnout, propočítá všechny možnosti - a vybere podle něho tu nejlepší. Ty však můžeš přemýšlet dlouhodobě dopředu a této slabiny počítače účinně využít.
Počítač například ovládá svého nejlepšího hrdinu jinak, než hrdiny ostatní. Podle počítače je nejlepší hrdina ten, který má nejvyšší hodnoty základních schopností. Při pohybu proto počítač pohybuje nejdříve nejslabšími hrdiny, teprve potom přechází k hrdinům silnějším.
Velký význam přikládá počítač odhalování mapy. Snaží se odkrýt co největší část příkrovu, posbírat co nejvíc volně ležících předmětů a surovin. Vyhýbá se přesunu do dosahu nepřátelského hrdiny, o kterém si myslí, že by mu mohl v boji uškodit. Pokud si myslí, že by v boji ztratil 1/4 jednotek nebo víc, radši se takovému hrdinovi vyhne.
Nejdůležitější body při jednotlivých stupních obtížnosti:

Jednoduchá obtížnost

Normální obtížnost

Těžká obtížnost

Expertní obtížnost

Nehratelná obtížnost

Perfektní znalost těchto pravidel ti umožní poznat záměry počítače a podle toho, jakou obtížnost hry si zvolíš, naplánovat svou strategii.
Při jednoduché a normální obtížnosti počítač napadá i hrdiny, které nemůže porazit. To bys měl využít a vyhledávat souboje se slabšími nepřátelskými hrdiny. Při jednoduché obtížnosti počítač se nevzdává ani neutíká z boje, při normální to dělá občas (pokud si myslí, že jeho hrdina patří mezi jeho lepší hrdiny nebo má nějaké dobré artefakty). Pokud máš některého hrdinu zvlášť dobrého, můžeš takto vyhladit velké množství jednotek nepřítele - tím získáš převahu v populaci nestvůr a nic tě před vítězstvím už nezastaví.
Při těžké, expertní a nemožné obtížnosti hraje počítač skoro stejně. Počítač, jak jsem uváděl výše, neposílá své hrdiny do zbytečného nebezpečí (pokud si myslí, že bude mít ztráty menší než 1/4, nezastaví se a pokračuje ve své cestě). Tento fakt ti dává možnost blokovat přístupové cesty na tvé území silnějším hrdinou. Pokud by vojsko tvého hrdiny způsobilo počítači větší ztráty než 1/4, (nemuselo by ani vyhrát) počítač se takovému hrdinovi vyhne.

Při vzájemném boji, se dá činnost počítače charakterizovat velice stručně - počítač se bude snažit, aby na tvé straně byly ztráty co největší a na straně jeho co nejmenší. Při boji má počítač oproti tobě tu výhodu, že "počítá". Má sice stejné informace jako ty, ale navíc zjišťuje, jaké zranění způsobí jedna jednotka druhé, kolik nestvůr přitom padne. Propočítá si veškeré možné kombinace a vybere takovou možnost, při které způsobí co největší ztráty. Jeho slabinou je však to, že počítá pouze se současným kolem souboje a dál dopředu nepředvídá.
Pro počítač jsou nejvíce ceněny ty útoky, které zničí co nejvíc nestvůr. Proto si často jako cíl vybírá ty jednotky, jejichž první nestvůra byla hodně zraněna. Nebo s oblibou útočí na jednotky, ve kterých dokáže zničit co nejvíc nestvůr. Upřednostňuje také útoky na jednotky, které mu můžou hodně uškodit. Proto většinou napadá tvé střelecké jednotky, dokud se jim nedostane na tělo jinou jednotkou, aby je zablokoval. S oblibou také útočí na ty jednotky, které již vypotřebovali svůj protiúder.
Pokud počítač nemůže účinně zaútočit, radši čeká aby tě nalákal do pozice, kde by mohl zaútočit jako první. Nebo svoje jednotky přesune tak, abys na ně ty nemohl zaútočit.

Při používání kouzel, postupuje počítač jinak, než při řízení svých nestvůr. Nejdřív se rozhodne, na kterou jednotku zaútočí. Potom se rozhodne pro takové kouzlo, které co nejvíc zmenší zranění jeho útočící nestvůry. Pokud dokáže cílovou jednotku úplně zničit nějakým kouzlem, použije ho (nejlepší nepřátelská jednotka je mrtvá jednotka ;-) ). Pokud mu postačí pouze kouzlem zvýšit útočnou sílu jeho jednotky, zvolí tuto možnost. Pokud si však vypočítá, že jednotka jeho útok přežije, použije na svou útočící jednotku nějaké obranné kouzlo, aby jeho ztráty při protiúderu byly co nejmenší.

Při boji, pokud si počítač myslí, že je bitva ztracena, radši se vzdá nebo uteče. Někdy však tuto možnost nemá - např. při obléhání. Tehdy když zjistí, že nevyhraje, snaží se co největší důraz položit na ničení tvých jednotek, (způsobit ti co největší ztráty) a o přežití vlastních jednotek se nestará.

Celkově by se to dalo shrnout následovně:

Normální obtížnost

Jednoduchá obtížnost (podobně jako u normální, ale navíc)

Při ostatních obtížnostech už počítač "počítá" se vším a snaží se tě co nejefektivněji zničit.